Naudojimo sąlygos

Naudodamiesi šia Raimondos Martinaitienės (toliau – Valdytoja) svetaine (toliau – Svetainė) arba visomis kitomis šios Valdytojos svetainėmis (toliau – Valdytojos svetainės) ar naršydami joje / jose patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių Sąlygų bei visų taikomų įstatymų ir reikalavimų. Jei nesutinkate laikytis šių Sąlygų, negalite naudotis šia Svetaine. Mes galime keisti šias Sąlygas bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti Sąlygas. Lankydamiesi šioje Svetainėje po bet kokių pakeitimų paskelbimo jūs sutinkate su šiais pakeitimais, nepriklausomai nuo to, ar tikrai juos peržiūrėjote.


Grąžinimo politika

  • Prenumeratoriams:

Jūs galite atšaukti mokamą prenumeratą per 5 dienas po prenumeratos (tam jums suteikiamas nemokamas 5 d. laikotarpis), jei buvote pasirinkę pradėti nuo 5 dienų nemokamo bandomo laikotarpio ir po jo jums nuskaičiavo 9.99 eur arba pasirinkus kitą planą kaip 29,97eur, arba 98,97EUR , jums sumokėta suma nėra gražinama, tik yra nutraukiami tolimesni mokėjimai.
Pasirinkdami 5 dienų bandomą laikotarpį, Jūs suprantate, kad iki jam pasibaigiant Jūs galite sustabdyti būsimus mokėjimus, o nesustabdydami sutinkate, kad jau nuskaitytas mokėjimas (po 5d. nemokamos narystės) yra negražinamas.

Jūsų prenumerata bus pratęsiama kiekvieną mėnesį, išskyrus atvejus, kai jūs atšauksite savo prenumeratą arba prenumerata bus sustabdyta bei nutraukta mūsų svetainės administratorių. Jei norite išvengti kito atsiskaitymo, atsisakykite prenumeratų prieš mėnesinę atnaujinimo datą.

Jei atšauksite savo prenumeratą, atšaukimas įsigalios praėjusio mėnesio laikotarpio pabaigoje; likusį laikotarpį galėsite ir toliau naudotis savo abonementu, tačiau negausite grąžinamosios išmokos.

  • Užsakantiems konsultacijas:

Konsultacijos turi būti išnaudotos per 30 dienų nuo įsigijimo dienos. Nepasinaudojus visomis įsigytomis konsultacijomis per 30 d. yra skaitoma, kad paslauga suteikta ir pinigai nėra grąžinami.

Taisyklių pakeitimai
Mes pasiliekame teisę peržiūrėti šias Taisykles savo nuožiūra bet kuriuo metu. Bet kokie Taisyklių pakeitimai įsigalios iš karto po mūsų paskelbimo. Dėl bet kokių reikšmingų sąlygų pakeitimų, mes imsimės pagrįstų veiksmų, ir pranešime apie tokius pakeitimus. Visais atvejais tolesniam paslaugų naudojimui po tokių pakeitimų pranešimų paskelbimo ar be jų yra privalomas pritarimas pakeistoms sąlygoms.

Atskyrimas ir atsisakymas
Jei pasirodys, kad tam tikra šių sąlygų nuostata nėra vykdoma, tai neturės įtakos jokioms kitoms sąlygoms. Jei nesilaikysite šių Taisyklių ir mes nesiimsime neatidėliotinų veiksmų, tai nereiškia, kad atsisakome kokių nors kitų galimų savo teisių (pvz., imtis veiksmų ateityje).

Interneto puslapis

Interneto puslapis skirtas Valdytojos komercinei veiklai seminarų, praktikų, mokymų bei konsultacijų srityje. Komercinės veiklos metu Interneto puslapyje Valdytoja ne tik siūlo ir parduoda jums Produktus, tačiau ir bendrauja su jumis jūsų pateiktais kontaktiniais adresais, informuodama apie įsigytus Produktus ar paslaugas, mokymų eigą, galimybę dalyvauti socialinėse paskyrose ar kitur kuriamose bendramokslių grupėse, teikdama kitą jums būtiną ar naudingą informaciją bei skatindama domėtis galimybėmis tobulėti toliau naujų Valdytojos Produktų pagalba ar savarankiškai.

Interneto puslapyje jūs tampate Vartotoju, turite galimybę susipažinti su Bendrovės veiklos dokumentais, įsigyti siūlomus Produktus, o juos įsigiję – mokytis, taip pat ir online būdu, parsisiųsti Produktų medžiagą, bendrauti su Valdytojos atstovais, kitais Vartotojais, domėtis veikla.

Į Interneto puslapį jūs patenkate vienu iš šių būdų:

  • per domeno adresą www.atrasksave.lt, www.tavopsishologas.lt, www.martinaitiene.lt ;
  • per Facebook;
  • per Messenger app;
  • per trumpąja žinute ar elektroniniu paštu atsiųstą nuorodą;

Interneto puslapis veikia naudojant WordPress platformą.

Pateikdami savo duomenis Interneto puslapyje jūs sutinkate, kad jūsų nurodytų el.pašto adresu būtų siunčiama paslaugų bei susijusi informacija, kaip aprašyta šiose Naudojimo sąlygose.